Deluxe Sashimi

Ten pieces of bluefin tuna, ten pieces of salmon toro, ten pieces of uni, five pieces of hamachi, ten pieces of salmon, five pieces of amaebi, ten pieces of hokkigai, five pieces of tako, five pieces of sockeye salmon, and five pieces of toro sashimi.

$ 269.99