Salmon Toro Sashimi

Thinly sliced pieces of fatty salmon.
Salmon Toro Sashimi
Original Photo

$ 14.95